go koutek   

Jak začít hrát go

Netvrdím, že nabízím jediný možný postup, ale zato jsem si jej vyzkoušel na vlastní kůži. Stručně se dá shrnout třemi slovy: hrát, hrát, hrát...


Jedno z goistických přísloví praví: „Prohraj prvních padesát partií, jak nejdříve dokážeš“. Není to až takový nesmysl, jak by se na pohled mohlo zdát. Vzhledem k tomu, že žádný učený z nebe nespadl, se dá v začátcích nějaká ta prohra očekávat. Pouhé pochopení několika jednoduchoučkých pravidel, jimiž se hra řídí, logicky nebude stačit k tomu, aby začátečník porazil každého, koho vyzve. Odměnou za pár utrpěných porážek mu bude rychlé pochopení podstaty hry, zároveň přitom okoukne základní techniky.


Největší problémy, s nímž jsem se u začátečníků setkal, jsou dva. Za prvé pýcha a z ní plynoucí neschopnost přijmout sem tam nějakou porážku. Za druhé pak lenost, vyjádřená často slovy „Tohle se nikdy nenaučím“. Po překonání těchto dvou vnitřních zábran je však svět go otevřen doslova každému.igowin 9x9

Při prvních krůčcích ve hře je samozřejmě ideální živý soupeř. Co však dělat, když není po ruce? Tady nabízí spoustu možností obyčejný osobní počítač. Program igowin považuji za ideálního soupeře, který umožní začátečníkovi „průzkum bojem“. První krůčky jsou pak sice pomalejší, neboť elektronický soupeř nic nevysvětluje, díky výborně vymyšlenému systému automatickému nastavování handicapů však dokáže být vždy přiměřeně silným soupeřem.


Dalším z počítačových pomocníků je tento nenápadný prográmek, který je primárně určen k zápisu a přehrávání partií. Kromě jiného umožňuje i zápis a přehrávání variant, které nastanou po různých tazích v dané situaci. Samozřejmě, že si málokterý ze začátečníků své partie zapisuje - pokud je však soupeřem např. zmíněný igowin, mohu si skončenou partii uložit a pak zkoumat, kde jsem mohl hrát jinak.


Je-li počítač připojen k internetu, lze si hledat spoluhráče i tam. Jako úplný začátečník jsem měl v oblibě Dragon Go Server. Jeho výhodou (nejen) pro začátečníka je, že hra neprobíhá online, ale „korespondenčně“, přičemž po každém tahu je možno si partii uložit a zkoumat další varianty v GoWrite. Nevím zda každému, ale mně to ohromně pomáhalo. Opravdu online pak lze hrát třeba přes KGS Go Server. Server má chat, takže se často najde někdo, kdo poradí přímo při partii nebo po jejím skončení.


Dalším z neživých soupeřů může samozřejmě být pro leckoho kniha. Tato sbírka řešených základních úloh, připravená Tomášem Grosserm byla vydána Českou asociací go a je velmi zdařilým průvodcem a pomocníkem při prvních krůčcích.


Přes všechny tyto možnosti se domnívám, že není nad živé soupeře - pojďte si zahrát... :)